Nhảy đến nội dung

Dự án

Thước đo quy chuẩn năng suất lao động cho nhân viên

MBBank - Hệ thống đo lường năng suất lao động

Pentaho K8s Spring Boot ReactJS ETL

Phát triển hệ thống đo lường năng suất lao động với mục tiêu đo lường nhanh và sát so với mức đóng góp thực tế của quản lý các cấp và nhân viên (chuyên viên quan hệ khách hàng, giao dịch viên, cán bộ phê duyệt tín dụng, cán bộ vận hành tín dụng, cán bộ thanh toán và tài trợ thương mại)

Thời gian thực hiện dự án: 12 tháng (5/2023 - 5/2024)

Giải pháp Internet Banking cho khách hàng doanh nghiệp

Vietinbank - eFAST

Microservice ReactJS Spring Cloud Native

Cung cấp giải pháp Internet Banking cho khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Vietinbank, có tên gọi là eFAST. Hệ thống được triển khai trên nền tảng private cloud/public cloud.

Hệ thống được đánh giá là một trong những phần mềm đem lại hiệu quả tốt nhất trong mấy năm gần đây. Các chức năng được nâng cấp và cập nhật liên tuc.

Thời gian thực hiện dự án: 24 tháng

Triển khai hệ thống Open API

NAPAS - Open API

Open Banking Open API

Xây dựng hệ thống Open API, là tiền đề cho việc áp dụng Open Banking

Thời gian thực hiện dự án: 12 Tháng, (12/2021 - 12/2022)

Triển khai hạ tầng trục tích hợp ESB

CTCB Philippines - Nền tảng hạ tầng trục tích hợp

ESB Open API

Thiết kế, cài đặt, cấu hình và triển khai hạ tầng trục tích hợp ESB trên nền tảng TIBCO.

Thời gian thực hiện dự án: 06 Tháng, (12/2022 - 5/2023)

Kênh giao dịch thông minh

MBBank - Hyper Channel

Node JS Java React native Cloud Native

Phát triển hệ thống Hyper Channel cho MBBank, phục vụ công tác tác nghiệp tại quầy giao dịch cho Giao dịch viên.

Thời gian thực hiện dự án: 06 Tháng, (12/2022 - 5/2023)

Nâng cấp và chuẩn hoá kiến trúc dịch vụ

SHB - Enterprise Service Bus

ESB Open API

Thiết kế và chuẩn hoá dịch vụ nghiệp vụ.
Nâng cấp nền tảng trục tích hợp.
Xây dựng kiến trúc micro-services, API First.

Thời gian thực hiện dự án: 09 Tháng, (06/2022 - 03/2023)

Cùng eNao tìm giải pháp cho vấn đề của bạn