Nhảy đến nội dung

Dự án

Hệ thống quản lý vốn phí

Hệ thống quản lý cho Tổng cục dự trữ

Java Angular Oracle

Phần mền quản lý các hoạt động nghiệp vụ của ngành dự trữ nhà nước. Bao gồm nghiệp vụ chính:
- Quản lý chỉ tiêu kế hoạch vốn, phí.
-Tích hợp với hệ thống kế toán nội bộ.

Thời gian thực hiện dự án: 17 Tháng, (12/2021 - 5/2023)

Cùng eNao tìm giải pháp cho vấn đề của bạn