Nhảy đến nội dung

KPI & SLA Engine

Tiêu chuẩn về trải nghiệm

Lợi ích mang lại

Sản phẩm cung cấp nền tảng đo lường hiệu quả công việc và chất lượng dịch vụ, trên cơ sở tích hợp dữ liệu từ hệ thống giao dịch nguồn, cho phép đo lường năng suất lao động theo nhiều phương pháp khác nhau

Đánh giá NSLĐ nhanh chóng

Hệ thống cho phép đưa ra thông tin NSLĐ với độ trễ thấp nhằm cung cấp thông tin cho nhân viên và người quản lý kịp thời, từ đó đưa ra các quyết định điều chỉnh hành vi phù hợp nhằm tối ưu hiệu suất công việc

Đo lường NSLD toàn diện

Các thông tin đo lường bao gồm số lượng hồ sơ, độ phức tạp của hồ sơ, chất lượng công việc (nhanh hay chậm, sai nhiều hay ít, thiện cảm tốt hay không), thời gian thực hiện, doanh thu đem lại, tỉ lệ đạt KPI đề ra...

Thiết lập và theo dõi KPI

  • Tùy chỉnh KPI: Cho phép doanh nghiệp thiết lập các chỉ số hiệu suất phù hợp với mục tiêu kinh doanh và yêu cầu cụ thể của từng bộ phận.

  • Theo dõi thời gian thực: Hiển thị dữ liệu KPIs và chỉ số hiệu suất liên quan trong thời gian thực, giúp quản lý và nhân viên theo dõi tiến độ một cách hiệu quả.

Quản lý SLA

  • Thiết lập và giám sát SLA: Cho phép doanh nghiệp thiết lập các cam kết về mức độ dịch vụ và thời gian phản hồi, đồng thời giám sát việc tuân thủ các cam kết này.

  • Cảnh báo khi vi phạm SLA: Tạo ra cảnh báo tự động khi có sự vi phạm SLA, giúp người quản lý có thể xử lý vấn đề kịp thời.

Phân tích và báo cáo

  • Báo cáo tự động: Tạo ra các báo cáo tự động về hiệu suất lao động, tiến độ KPIs và tuân thủ SLAs để hỗ trợ quản lý ra quyết định dựa trên dữ liệu.

  • Phân tích dữ liệu: Cung cấp công cụ phân tích dữ liệu để hiểu rõ hơn về các xu hướng và mô hình trong hiệu suất lao động, từ đó đưa ra các chiến lược cải thiện.

Tích hợp và mở rộng

  • Tích hợp với hệ thống hiện có: Phần mềm KPI & SLA Engine có thể tích hợp với các hệ thống khác trong doanh nghiệp như hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) hoặc hệ thống quản lý tài nguyên doanh nghiệp (ERP).

  • Mở rộng tính năng: Cung cấp khả năng mở rộng tính năng để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp khi cần thiết, đảm bảo tính linh hoạt và mở rộng của hệ thống.

Tính năng giải pháp

Giải pháp của chúng tôi được thiết kế và xây dựng theo hướng kiến trúc Micro-Service

Là sự kết hợp giữa nền tảng kiến trúc MicroSerivce (cho phần ứng dụng quản trị) và kiến trúc giải pháp ETL, cho phép người dùng sử dụng giao diện để cập nhật thông tin cấu hình tính NSLĐ, lấy ra các báo cáo NSLĐ trên cơ sở các xử lý tính toán số liệu lớn từ nền tảng ETL

Ưu điểm

Đa dạng phương án tích hợp

Cho phép kết nối các hệ thống nguồn theo nhiều cách khác nhau như qua DB, API hoặc Message Queue

KPI ưu điểm 1

Khả năng tùy biến cấu hình

Cho phép thay đổi thông tinh cấu hình tính toán NSLĐ theo từng giai đoạn khác nhau

KPI ưu điểm 2

Tính năng giải pháp

icon 1

Hành động minh bạch, khách quan

Loại bỏ hoàn toàn các sai số liên quan tới yêu tố cảm tính khi đánh giá khả năng làm việc của nhân viên

icon

Giảm áp lực nhân sự cấp quản lý

Đo lường thông tin NSLĐ nhanh chóng, giảm thiểu sai sót và khối lượng công việc đồ sộ nhưng có phần phức tạp, nhàm chán đối với cán bộ chấm công

icon

Nâng cao năng suất

Giúp gắn hiệu quả công việc với tiền lương của người lao động, từ đó tối ưu kết quả đạt được cho tổ chức và cá nhân

icon

Đo lường, ghi nhận tự động

Có thể lồng ghép việc điều chỉnh mục tiêu kinh doanh trên cơ sở điều chỉnh cách ghi nhận năng suất lao động

Phương pháp luận triển khai

Cùng eNao tìm giải pháp cho vấn đề của bạn