Sản phẩm của chúng tôi

Smart Sales

Cung cấp một cái nhìn nhất quán và thống nhất về tất cả các dữ liệu liên quan đến khách hàng. Từ đó đưa ra các gợi ý cho RM về chiến dịch quảng cáo và tiến trình tiếp cận khách hàng nhằm tăng khả năng thuyết phục khác hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ.

Xem chi tiết

Customer Data Platform

Cho phép doanh Nghiệp sử dụng, lưu trữ, quản lý, và thống nhất hồ sơ dữ liệu bằng cách tổng hợp tất cả các hoạt động của khách hàng từ nhiều hệ thống nguồn khác nhau.

Xem chi tiết

Internet Banking

Giải pháp ngân hàng số cho doanh nghiệp với giao diện thân thiện và các tính năng nổi bật giúp khách hàng có thể thao tác nhiều chức năng nghiệp vụ trên cùng một hệ thống.

Xem chi tiết

Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ phát triển phần mềm

ENAO cung cấp sản phẩm dịch vụ phát triển phần mềm với tiêu chuẩn quốc tế và đã triển khai thành công các dự án phát triển phần mềm phức tạp cho nhiều đối tác và khách hàng.

Xem thêm

Dịch vụ triển khai giải pháp

Với đội ngũ kinh nghiệm trên dưới 10 năm triển khai giải pháp cho các tổ chức lớn trong và ngoài nước trong các ngành tài chính (Vietinbank, BIDV, SBV, Vietcombank, SHB, NAPAS, Chinatrust)

Xem thêm

Đối tác & Khách hàng