Nhảy đến nội dung

iBC - intelligent Branch Channel

Tiêu chuẩn về trải nghiệm

Giá trị mang lại

Giải pháp iBC - intelligent Branch Channel hướng tới 1 hệ sinh thái chức năng tác nghiệp với tiêu chuẩn dành cho Giao Dịch Viên

Hệ thống quản lý tập trung

Các chức năng nghiệp vụ từng bị phân mảnh ở nhiều ứng dụng khác nhau; với nền tảng giải pháp iBC - intelligent Branch Channel, các chức năng nghiệp vụ được triển khai trên 1 nền tảng hệ sinh thái đồng nhất (1 working space for all business functions)

Tích hợp nhiều dịch vụ

Cho phép giao dịch viên sử dụng một giao diện hợp nhất để đăng ký nhiều dịch vụ, mỗi dịch vụ đến từ một hệ thống khác nhau, đòi hỏi thiết kế phần mềm có độ mở lớn để tích hợp thông tin, dịch vụ với nhiều nền tảng

Kiểm duyệt hồ sơ
chặt chẽ

Các hồ sơ được phân quyền truy cập theo từng chi nhánh khác nhau và kiểm soát chất lượng bằng hoạt động nhập / duyệt ứng với từng vai trò người dùng

Dễ dàng trong tác nghiệp

Một nền tảng giải pháp ứng dụng duy nhất, tập trung hoá phục vụ tác vụ nghiệp vụ. Người sử dụng không cần phải đăng nhập và thao tác trên nhiều hệ thống khác nhau. Dễ dàng theo dõi và kiểm soát quá trình tác nghiệp cũng như nâng cao hiệu quả công việc.

Danh sách tính năng

Đáp ứng toàn bộ tính năng cần thiết cho 1 GDV, cập nhật và chỉnh sửa dễ dàng nhanh chóng

icon

Thông tin KHCN / KHDN

Thông tin định danh
Thông tin liên hệ
Thông tin pháp lý
Thông tin người liên quan
Thông tin khác

icon

Tài khoản

Mở mới tài khoản thường /số đẹp
Đóng tài khoản
Chỉnh sửa giá TKSĐ.

icon

Tiền gửi

Mở mới tài khoản tiết kiệm
Phong tỏa/ giải tỏa HĐ tiền gửi
Ủy quyền/ chuyển nhượng HĐ tiền gửi
Rút gốc HĐ tiền gửi.

icon

Giao dịch tiền mặt

Giao dịch truyền thống
Giao dịch O2O
Mở sổ TK.

icon

Chứng từ​

Chấm chứng từ tự động​
OCR Hồ sơ​
In chứng từ

icon

Giao dịch Thanh toán​

Thanh toán hóa đơn​
Nộp ngân sách NN​
Thanh toán thuế, hải quan​
Chuyển tiền quốc tế

icon

Quản lý​

Quản lý người dùng​
Quản lý hồ sơ khách hàng​
Quản lý biểu mẫu

icon

Đăng ký và hỗ trợ​

E-Banking​
Biến động số dư​
Sổ phụ điện tử

Phương pháp luận triển khai

Cùng eNao tìm giải pháp cho vấn đề của bạn