Nhảy đến nội dung

Triển khai giải pháp

eNAO chuyên triển khai giải pháp cho các tổ chức lớn trong ngành tài chính trong và ngoài nước.

Dự án thực hiện

80+

Đội ngũ chuyên gia với
10 năm kinh nghiệm

10 năm

Khách hàng của eNAO

Gói giải pháp của chúng tôi

Tích hợp hệ thống

Giải quyết vấn đề của các tập đoàn có số lượng ứng dụng công nghệ thông tin lớn và phức tạp

Chuẩn hoá dữ liệu

Giải pháp khai thác, chuẩn hoá và làm sạch dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau

Xử lý sự kiện

Theo dấu hành vi, cá nhân hoá thông tin ưu đãi theo thời gian thực báo hiệu suất và cảnh báo gian lận gia tăng tối đa mức độ hài lòng của khách hàng

Phân tích báo cáo

Phân tích, biểu diễn data thành biểu đồ trực quan, giúp doanh nghiệp có thể nhanh chóng nhận biết cơ hội và rủi ro.

Cùng eNao tìm giải pháp cho vấn đề của bạn