Nhảy đến nội dung

Phát triển phần mềm

Chúng tôi xây dựng đội ngũ kỹ sư phần mềm, chuyên viên tư vấn nghiệp vụ, quản trị dự án và đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp. eNAO có khả năng cung cấp các giải pháp theo yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp trên nền tảng công nghệ tiên tiến.

Những thế mạnh của eNao

Đội ngũ nhân sự giỏi, nhiều kinh nghiệm và chuyên nghiệp

Quy trình triển khai phần mềm rõ ràng

Công nghệ sử dụng luôn được cập nhật theo xu hướng mới và tiên tiến

Đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp hàng đầu

Dự án thực hiện

80+

Đội ngũ chuyên gia với
10 năm kinh nghiệm

10 năm

Chuyên gia trong lĩnh vực
công nghệ

100+

Công nghệ luôn được cập nhật theo xu hướng mới nhất

Ngôn ngữ 01

Java, NodeJS, Python ReactJS, Angular,
HTML/Javascript/Typescript/CSS React Native


Framework 02

Boostrap, Material Design, Ant Design, TailwindCss...


Nền tảng 03

Web application server, Weblogic, Tomcat, Websphere

Cloud: K8s, AWS, Docker Swarm


Database 04

SQL: Oracle, Postgresql, SQL Server, MarinaDB

noSQL: MongoDB, Cassandra


Khác 05

Caching: Redis, Hazelcast, EhCache
Messaging: Kafka, Rabit MQ, JMS
Searching: Solr, ElasticSearch
Apache Families, Kibana, Grafana
ETL: Pentaho


Cùng eNao tìm giải pháp cho vấn đề của bạn