Nhảy đến nội dung

Giải pháp Quản lý Dữ liệu chủ đa miền (Multi-Domain MDM)

Quản lý Dữ liệu chủ đa miền (Multi-Domain MDM) là gì?

Multi-Domain MDM là giải pháp quản lý tổng thể các miền dữ liệu gồm nhiều thực thể với các thuộc tính khác nhau, để doanh nghiệp có một cái nhìn nhất quán và chính xác, bằng cách đưa nhiều miền dữ liệu và quy trình được liên kết với mỗi miền vào cùng một nền tảng tập trung.

Nếu như MDM đảm bảo toàn bộ dữ liệu chủ – các thực thể lõi của doanh nghiệp – tính nhất quán, hoàn thiện và chính xác xuyên suốt toàn bộ tổ chức, hệ thống doanh nghiệp và đối tác; thì Multi-Domain MDM tiến thêm một bước xa hơn bằng cách tích hợp tất cả các miền dữ liệu gồm dữ liệu hoạt động (operational data) và dữ liệu không hoạt động (nonoperational data) vào một nền tảng duy nhất. Theo Keith Gordon, cấu trúc dữ liệu chủ gồm 3 lớp: dữ liệu tham chiếu (Reference data), dữ liệu cấu trúc giao dịch (Transaction structure data), dữ liệu cấu trúc doanh nghiệp (Enterprise structure data). Việc xác định dữ liệu chủ tùy thuộc vào quan điểm của từng doanh nghiệp và dựa vào các thực thể được coi là quan trọng trong các miền dữ liệu của doanh nghiệp đó.

Cấu trúc 3 lớp dữ liệu 

Thực trạng “silo” thông tin tại các doanh nghiệp

Khi các miền dữ liệu chủ chẳng hạn như khách hàng, sản phẩm, địa chỉ, … được lưu trữ phân tán ở các hệ thống ứng dụng khác nhau, cùng với việc thông tin phản ánh về dữ liệu chủ cũng không đồng nhất sẽ dẫn đến khó khăn trong tổng hợp,  phân tích và xử lý thông tin. Một số ví dụ thường gặp như cùng một thực thể khách hàng nhưng địa chỉ và số điện thoại ở hệ thống Kinh doanh lại khác ở hệ thống Kế toán. Hay các trường hợp về dữ liệu trùng lặp, sai lệch, không được tiêu chuẩn hóa do được lưu trữ rời rạc ở các hệ thống thông tin được cung cấp bởi các hãng khác nhau.

Thực trạng hệ thống thông tin biệt lập (silo thông tin) khiến các nhà quản lý gặp khó khăn trong việc ra quyết định, quản lý, điều hành khi chỉ có được cái nhìn một chiều về khách hàng của họ, đặt ra nhu cầu tích hợp miền dữ liệu khách hàng với các miền sản phẩm, dịch vụ khác để có được cái nhìn toàn diện (holistic view) về toàn bộ tương tác của khách hàng với doanh nghiệp.

Các đề án kinh doanh với Multi-Domain MDM

Quản lý dữ liệu chủ là tập các quy tắc dựa trên công nghệ cho phép các bộ phận nghiệp vụ và công nghệ thông tin phối hợp để đưa ra một phiên bản chính xác về dữ liệu chủ. Hai thành phần của MDM bao gồm thành phần Chính sách (Policies) – xác định vai trò và trách nhiệm của các phòng ban, bộ phận trong quy trình MDM, và Công nghệ (Technologies) – các công nghệ hỗ trợ cho MDM.

Thành phần của MDM

Thành phần Công nghệ của MDM cần xác định 2 nhiệm vụ: Quy trình xác định thực thể (ER) – khi các hệ thống cùng tham chiếu đến một hoặc nhiều thực thể, quy trình này sẽ chọn ra thông tin có độ ưu tiên và chính xác cao; và Quản lý thông tin nhận dạng thực thể (EIIM) – duy trì tính toàn vẹn danh tính của thực thể theo thời gian, một yêu cầu cơ bản của các hệ thống MDM. Như vậy, quản lý dữ liệu chủ vừa là bài toán về công nghệ, tích hợp dữ liệu, vừa là vấn đề về chiến lược tổ chức, trách nhiệm quản lý của các phòng ban bộ phận liên quan.

Dữ liệu chủ đa miền Multi-Domain MDM là cần thiết khi mà ngoài MDM khách hàng – giá trị quan trọng nhất của bất kỳ một tổ chức nào, doanh nghiệp còn có hàng trăm, hàng ngàn đại lý, đối tác, nhà cung cấp, … Lúc này số lượng dữ liệu, tính thay đổi liên tục, độ phức tạp của dữ liệu đặt ra nhu cầu cho việc triển khai Multi-Domain MDM để quản lý nhiều miền dữ liệu nhằm tạo điều kiện cho việc phối hợp giữa các phòng ban nghiệp vụ và công nghệ thông tin.

TIBCO Multi-Domain MDM

Với Multi-Domain MDM, doanh nghiệp có thể:

 • Lập mô hình dữ liệu chủ đa miền: Với giải pháp Multi-Domain MDM của TIBCO, doanh nghiệp có thể mô hình hóa dữ liệu gồm nhiều mối quan hệ giữa các miền như khách hàng, sản phẩm, tài sản, vị trí địa lý, … mà không tốn thêm chi phí triển khai các giải pháp riêng biệt.
 • Làm chủ được dữ liệu: Xây dựng giải pháp dữ liệu chủ đa miền thành công giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình làm việc, chất lượng dữ liệu, ứng dụng cụ thể theo vai trò, quản lý dữ liệu (stewardship), và còn nhiều ứng dụng khác nữa trên cùng một giải pháp.
 • Đáp ứng nhu cầu quản lý dữ liệu của các đối tượng người dùng doanh nghiệp: Giải pháp MDM đa miền đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trên quy mô rộng (mass adoption) có thể đáp ứng nhu cầu quản lý dữ liệu của nhiều đối tượng người dùng doanh nghiệp, chứ không chỉ riêng các nhà quản lý (data stewards) và chuyên viên phát triển (developers).

Giải quyết các vấn đề trong vận hành với Multi-Domain MDM

Mức độ phức tạp của dữ liệu chủ là bài toán khiến hầu hết các doanh nghiệp phải đau đầu. Nếu không thể giải quyết thỏa đáng sẽ dẫn đến việc tăng tỷ lệ lỗi, sai lầm trong hành trình trải nghiệm khách hàng, kém hiệu quả về tài chính, tăng rủi ro trong quản trị dữ liệu và an ninh mạng. Tất cả những vấn đề này góp phần tạo ra khủng hoảng về niềm tin vào thông tin (crisis in information trust) – làm chậm luồng thông tin trong tổ chức. Mô hình Multi-Domain MDM định vị giá trị của MDM qua 8 lăng kính giải quyết các vấn đề về:

 1. Truyền dữ liệu (Transportation): Thông thường cần có vô số công cụ tích hợp dữ liệu để sao chép đến nơi cần thiết, thay vì lấy từ một nguồn tập trung.
 2. Bản kê dữ liệu (Inventory): Việc mỗi đối tượng tạo ra một bản sao của riêng họ, từ một nguồn dữ liệu chủ được chia sẻ, sẽ gây ra thiếu nhất quán trong tổ chức.
 3. Chuyển dữ liệu (Movement): Các cá nhân thao tác và chuẩn bị dữ liệu chính và dữ liệu tham chiếu đôi khi chuyển tiếp cùng một thông tin đến nhiều hệ thống.
 4. Thời gian chờ đợi (Waiting): Chờ đợi “ai đó” sửa dữ liệu hoặc chờ bộ phận công nghệ thông tin cấp quyền truy cập vào dữ liệu là một trong những nguyên nhân gốc rễ của các trở ngại trong chiến lược kinh doanh.
 5. “Gia công” thừa (Over processing): Khắc phục các vấn đề về chất lượng dữ liệu trong các hệ thống cục bộ, thay vì giải quyết vấn đề một cách nhất quán; và hàng loạt các nhiệm vụ kiểm tra, tái kiếm tra mỗi đội nhóm phải thực hiện do thiếu niềm tin vào độ chính xác, tính toàn vẹn và kịp thời của dữ liệu.
 6. “Sản xuất” thừa (Overproduction): Những hoạt động xử lý khiến tạo ra một loạt các bản sao chép từ dữ liệu chủ, ở khắp mọi nơi.
 7. Khiếm khuyết (Defects): Những thất bại trong vận hành như quy trình không hiệu quả, phân tích báo cáo không chính xác và các vấn đề về quản trị như tuân thủ quy định, chính sách.
 8. Kỹ năng (Skills): Lãng phí năng lực và thời gian của nhân sự trong việc làm sạch, nhập lại, thao tác, xử lý, chuẩn bị (thường là) cùng một data set, từ các công cụ như Excel cho đến các ứng dụng dự án công nghệ thông tin (shadow IT applications).

Các chức năng chính của Multi-Domain MDM

Những chức năng mà doanh nghiệp có được với giải pháp MDM đa miền của TIBCO đó là:

 • Dễ dàng thiết lập cấu hình để đáp ứng được các yêu cầu về quản lý dữ liệu của tổ chức, thay vì buộc phải điều chỉnh các quy trình nghiệp vụ (hoặc mô hình dữ liệu) cho phù hợp với data model hoặc framework cứng nhắc do nhà cung cấp đưa ra.
 • Giao diện người dùng dễ sử dụng, khuyến khích việc tham gia của nhiều đối tượng người dùng có năng lực phạm vi kỹ thuật trong tổ chức.
 • Hoàn thiện các khả năng trong thực hành thiết lập quản lý dữ liệu.
 • Đáp ứng các yêu cầu về triển khai, chẳng hạn như deploy on-premise/cloud hoặc trong môi trường hybrid.
 • Linh hoạt với phương pháp phát triển agile, hỗ trợ cho các phép lặp giúp đáp ứng được các điều kiện kinh doanh liên tục thay đổi.

Dữ liệu là tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp. Nền tảng quản lý dữ liệu chủ đa miền TIBCO EBX giúp phát triển, sử dụng và làm giàu nguồn dữ liệu của doanh nghiệp. Phần mềm EBX là giải pháp hướng mô hình (model-driven), từ đầu đến cuối (end-to-end) với khả năng quản lý và điều hành vượt trội. Với bộ tính năng mạnh mẽ và thân thiện với người dùng, phần mềm mang lại giải pháp linh hoạt, đáp ứng những thay đổi liên tục theo điều kiện kinh doanh, đáp ứng các yêu cầu  tuân thủ về chính sách và quy định.

Lời kết

Giải pháp  MDM đa miền là một giải pháp không thể thiếu đối với các doanh nghiệp quy mô lớn như các ngân hàng thương mại nếu muốn quản lý được các nguồn dữ liệu khổng lồ, đa dạng và biến động không ngừng. Mỗi ngân hàng có đến hàng triệu khách hàng tiềm năng với số vốn tài chính rất lớn, quản lý hàng triệu tài khoản và hàng trăm sản phẩm tài chính. Các ngân hàng cũng cần liên kết hoạt động, xử lý giao dịch với nhiều tổ chức, đại lý và duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp và các công ty khác như nhà thầu, cơ quan thẩm định và ủy thác, cơ quan thu hồi nợ, … hay sử dụng dịch vụ của các công ty bảo hiểm, luật sư, … và thuê hàng chục ngàn nhân sự. Rõ ràng với khối lượng thông tin lớn với vô số các miền dữ liệu cùng các thuộc tính khác nhau như vậy, thì giải pháp MDM đa miền mới giải quyết được các vấn đề về dữ liệu.

______________

ENAO là đối tác ưu tiên của TIBCO tại Việt Nam, với nhiều năm kinh nghiệm phát triển phần mềm và cung cấp các dịch vụ outsourcing, tư vấn, triển khai giải pháp bằng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, giúp doanh nghiệp gỡ rối các vấn đề phức tạp luôn xuất hiện trong hành trình chuyển đổi số.

Chia sẻ