Giải pháp ngân hàng số cho doanh nghiệp

Cung cấp hệ thống Internet Banking cho khách hàng doanh nghiệp trong các tổ chức ngân hàng và tín dụng.

 Điểm nổi bật

  • Giao diện thân thiện, tăng trải nghiệm người dùng
  • Thời gian phản hồi nhanh hơn, đáp ứng nhiều lệnh và sự kiện hơn trong thời gian cao điểm
  • Linh hoạt, dễ dàng thêm các chức năng mới mà không phải dừng hệ thống.
  • Tự động đo lường, dễ dàng theo dõi và hỗ trợ hệ thống hoạt động
  • Không phải phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng: on premise/on-cloud
  • Tận dụng được khả năng tái sử dụng, đáp ứng đa kênh
  • Dễ dàng tích hợp và thu thập thông tin

Internet Banking Features

Tích hợp nhiều chức năng, nhiệm vụ

Cho phép khách hàng doanh nghiệp thao tác nhiều chức năng nghiệp vụ trên cùng một giao diện.

Giải pháp mạnh mẽ