Chúng tôi cung cấp một nền tảng toàn diện để  phân phối các giải pháp phần mềm mang đến giá trị tối ưu cho các doanh nghiệp. Dịch vụ phát triển phần mềm và ứng dụng giúp doanh nghiệp tăng năng suất, đem lại kết quả kinh doanh cao nhất và gia tăng giá trị của các khoản đầu tư công nghệ, đồng thời minh bạch hóa và khách hàng có thể ước lượng chính xác các chi phí để phát triển kinh doanh phát triển vượt bậc hơn oanh nghiệp trên nền tảng công nghệ tiên tiến.

Chúng tôi xây dựng đội ngũ kỹ sư phần mềm, chuyên viên tư vấn nghiệp vụ, quản trị dự án và đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp.

eNAO có khả năng cung cấp các giải pháp theo yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp trên nền tảng công nghệ tiên tiến.

Thế mạnh của chúng tôi

  • Đội ngũ nhân sự giỏi, nhiều kinh nghiệm và chuyên nghiệp
  • Quy trình triển khai phần mềm rõ ràng.
  • Công nghệ sử dụng luôn được cập nhật, theo xu hướng mới và tiên tiến.

Năng lực kỹ thuật

Ngôn ngữ Java, NodeJS, Python

ReactJS, Angular, HTML/Javascript/CSS

React Native

Framework Java Spring boot

Bootstrap, Material Design, Ant Design, …

Nền tảng OS (windows, linux, aix)

Web application server: Weblogic, Tomcat, Webspheree

Cloud: K8s, AWS, Docker Swarm

Database SQL: Oracle, Postgresql, SQL Server, MariaDB

NoSQL: MongoDB, Cassandra

Khác Caching: Redis, Hazelcast, EhCache

Messaging: Kafka, Rabit MQ, JMS

Searching: Solr, ElasticSearch, Lucene

Apache Families

Kibana, Grafana